:: Epiwebb ::
topbild

Bluetongue/Blåtunga (BT)Övriga benämningar
Inkubationstid: Zoonos:
Smittämne:
Vektor:

 

5 – 8 (20) dagar
Nej
Orbivirus
Svidknott (Culicoides)
Int:
Lat:
Eng:
Ty:
Fra:

Bluetongue
Febris catharralis ovium
Bluetongue
Bluetongue
Fièvre catarrale du mouton


SVA
Jordbruksverket
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
OIE (World organization for animal health)
EUs webportal

Bluetongue är en vektorburen virussjukdom som drabbar får men även nöt och get samt vilda idisslare såsom buffel, antilop och hjort. Symtomen på får kan bli så allvarliga att huvudet svullnar och tungan blir cyanotisk (blå), därav sjukdomens namn Bluetongue. Under senare år har även den svenska översättningen ”blåtunga” börjat användas. Bluetongue förekommer mest frekvent i delar av Afrika men även i Mellanöstern, Indien, USA, Mexico och Mellanamerika. Virusinfektion förekommer utan påvisbara kliniska symtom i ytterligare en rad områden som norra Australien, Sydostasien och Sydamerika. 

Under senare år har utbrott av klinisk sjukdom såväl som seropositiva djur påvisats utanför det geografiska område där sjukdomen traditionellt ses. I Asien hittades exempelvis seropositiva djur i både Kina och Singapore 2003.
Under 2006 spred sig Bluetongue serotyp 8 över delar av Europa. Se OIE för aktuell förekomst. I september 2008 konstaterades Bluetongue för första gången i Sverige och efter en omfattande vaccinationskampanj kunde landet åter förklaras fritt i slutet av 2010.