:: Epiwebb ::
topbild
Rift Valley Fever (RVF)


Övriga benämningar
Inkubationstid: Zoonos:
Smittämne:
Vektor:
  1-6 dagar
Ja
Phlebovirus
Ja, ffa Aedesmyggan
Int:
Lat:
Eng:
Ty:
Fra:
Rift valley fever
Hepatitis enzootica
Rift Valley fever
Riftal fieber
Fièvre de la Vallée du Rift

Länkar:
SVA
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
Smittskyddsinstitutet
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
OIE (World organization for animal health)
ECDC (The European Centre for Disease Prevention and Control)
WHO (World health organization)

Allmänt
Rift Valley fever är en insektsburen zoonotisk virussjukdom som har fått sitt namn efter den kenyanska plats där den först beskrevs 1931. Sjukdomen drabbar främst får, getter och nötkreatur, men även vissa gnagare och vilda idisslare kan smittas. Människor är också mycket mottagliga för smittämnet. Sjukdomen förekommer i Afrika och Mellanöstern och har aldrig påvisats i Sverige.

Symtombilden är diffus med feber, påverkat allmäntillstånd, salivation, nosflöde och aborter. Dödligheten bland unga djur är hög, och ibland hinner man hos dessa inte observera några symtom. Människa får influensaliknande symtom. Dödligheten hos människa är vanligen låg. 

Smittämnet överförs via blodsugande myggor men kan också smitta vid direktkontakt och transplacentalt. Virus kan överleva flera månader i miljön under gynnsamma förhållanden.