:: Epiwebb ::
topbild
Infektiös laxanemi (ILA)


Övriga benämningar
Zoonos:
Smittämne:

  Nej
RNA-virus nära relaterat till familjen Orthomyxoviridae.
Int:  
Eng:
Infectious salmon anaemia (ISA)
Infectious salmon anaemia

Länkar
SVA
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
OIE (World organization for animal health)

Allmänt
Infektiös laxanemi (ILA) orsakas av ett RNA-virus nära relaterat till familjen Orthomyxoviridae. Sjukdomen drabbar enligt norsk erfarenhet lax i kustvatten, men har också påvisats hos odlad regnbåge i Irland. Vertikal överföring (från föräldradjur direkt till avkomman) kan med nuvarande kunskaper inte uteslutas. Dödligheten kan variera mellan 0–100 %. Utbrotten förekommer framförallt under vår och tidig sommar, troligen av hanteringsskäl. Viruset har, utan de drastiska effekter som har setts på lax, också påvisats hos pollock (Pollachius virens) och torsk (Gadus morhua). Efter experimentell infektion har virusreplikation påvisats i flera fiskarter såsom öring (Salmo trutta), regnbåge (Oncorhynchus mykiss), röding (Salvelinus alpinus) och strömming (Clupea harengus). Virus har också vid ett enstaka tillfälle påvisats i ål (Anguilla anguilla).

Fisken uppvisar beteendeförändringar såsom slött och onormalt simsätt (balanssvårigheter). Observerade symtom är utspänd buk (ascites), mörk lever (svart), anemi och ibland blödningar i ögonkammaren.